1983/“1000 метра над морето“ от Петър Маринков/“Сълза и смях“/“1000 meters above the sea“ by Petar Marinkov/“Tear and Laughter“ Drama Theatre-Sofia

„Хиляда метра над морето“ от Петър Маринков

Драматичен театър „Сълза и смях“ – София, 1983

постановка Станчо Станчев

сценография Живко Димитров

музикално оформление Георги Занев

 художник на плаката Александър  Николов

„1000 meters above the sea“ by Pеtar Marinkov

„Tear and Laughter“  Drama Theatre – Sofia, 1983

staging Stancho Stanchev

scenography Zhivko Dimitrov

music design Georgi Zanev

poster Aleksander Nikolov


 
%d блогъра харесват това: